510W ACBEL - E2 Plus
510W ACBEL - E2 Plus 3 ĐẦU NGUỒN IDE 4 ĐẦU NGUỒN SATA ,4+4pin, PCI-E(6+2) , FAN 12CM , hiệu năng 75%

510W ACBEL - E2 Plus

Hãng sản xuất: ACBEL                 
Chuyên mục: Bộ nguồn
Bảo hành: 24th
(0 đánh giá) -Giá: 869,000 đ
Đặt hàng
Quan tâm
So sánh


3 ĐẦU NGUỒN IDE 4 ĐẦU NGUỒN SATA ,4+4pin, PCI-E(6+2) , FAN 12CM , hiệu năng 75%

SẢN PHẨM CÙNG KHOẢNG GIÁ

Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh
Quan tâm So sánh

SẢN PHẨM VỪA XEM

Đặt hàng Quan tâm So sánh