Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài
5000400 ( NEW) 5Tb SEAGATE-Expansion Portable - ST
Đặt mua Quan tâm So sánh
: 300.000 (KT 30/06/2022 ) 6Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC6000300
Đặt mua Quan tâm So sánh
: 300.000 (KT 30/06/2022 ) 8Tb SEAGATE- One Touch Desktop Hub STLC8000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
: 300.000 (KT 30/06/2022 ) 10Tb SEAGATE- One Touch Desktop HubS TLC10000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi trống ( KT 30/06 ) 4TB WESTERN My Book WDBBGB0040HBK-SESN
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi trống ( KT 30/06 ) 6TB WESTERN My Book WDBBGB0060HBK-SESN
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi trống ( KT 30/06 ) 8TB WESTERN My Book WDBBGB0080HBK-SESN
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi trống ( KT 30/06 ) 12TB WESTERN My Book WDBBGB0120HBK-SESN
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng Túi trống ( KT 30/06 ) 14TB WESTERN My Book WDBBGB0140HBK-SESN
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt(1/5- 30/6) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000403) (Đỏ)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt (1/5- 30/6) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000400) (Đen)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt (1/5- 30/6) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000401) (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt (1/5- 30/6) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000402) (Xanh)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt (1/5- 30/6) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000404) (Vàng)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt (1/5- 30/6) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim ( STHN2000405) (hồng)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng 100.000+ Ly giữ nhiệt (1/5- 30/6) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000406) (xám)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Nón bảo hiểm (KT 30/6) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (Red (STDR2000303)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc + 300.000 ( KT 30/6) 5Tb Seagate Firecuda Gaming STKL5000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc + 200.000 (KT 30/6) 2Tb Seagate Firecuda Gaming STKL2000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc (SLCH) +Tặng Áo mưa WD+ 100.000 (KT 30/06) 4TB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc (SLCH) +Tặng Áo mưa WD + 50.000 (KT 30/06) 3TB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc (SLCH) +Tặng Áo mưa WD (KT 30/06) 2TB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc (KT 30/06) 1TB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc 2Tb SEAGATE-One Touch STKY2000400 (Đen)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Trang   ....