Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài
Tặng thẻ 100.000 đ (01/11 - 30/11) hoặc đến khi hết quà 4Tb TRANSCEND 35T TURBO (TS4TSJ35T3)
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng gối chữ U Sandisk ( 1/12-31/12) 2B SanDisk SDSSDE61-2T00-G25 EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng gối chữ U Sandisk ( 1/12-31/12) 4TB SanDisk SDSSDE61-4T00-G25 EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặngtúi chống sốc + TặngNón lưỡi trai WD ( KT 31/12) 4TB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc+ Tặng Nón lưỡi trai WD ( KT 31/12) 3TB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng áo mưa Seagate ( 01/11 - 30/11) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000400) (Đen)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng áo mưa Seagate ( 01/11 - 30/11) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000401) (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng áo mưa Seagate ( 01/11 - 30/11) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000402) (Xanh)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng áo mưa Seagate ( 01/11 - 30/11) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000403) (Đỏ)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng áo mưa Seagate ( 01/11 - 30/11) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000404) (Vàng)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng áo mưa Seagate ( 01/11 - 30/11) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim ( STHN2000405) (hồng)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Tặng áo mưa Seagate ( 01/11 - 30/11) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (STHN2000406) (xám)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc +Nón bảo hiểm (1/12-31/12) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Slim (Red (STDR2000303)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc + Tặng Nón lưỡi trai WD ( KT 31/12) 2TB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc (SLCH)+ 100.000 (1/11-30/11) 2Tb SEAGATE- Backup Plus Ultra TOUCH 2.5" (STHH2000400)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc (SLCH) + Tặng Nón lưỡi trai WD ( KT31/12) 1TB WESTERN Elements(USB 3.0)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc (SLCH) 2Tb Seagate Firecuda Gaming STKL2000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng túi chống sốc (SLCH) 5Tb Seagate Firecuda Gaming STKL5000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ Cào ĐT 200.000 - khách làm thủ tục để nhận quà từ hãng Seagate (25/11-25/12) 1Tb LACIE Rugged Mini USB 3.0 - LAC301558
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ Cào ĐT 200.000 - khách làm thủ tục để nhận quà từ hãng Seagate (25/11-25/12) 1Tb Lacie Birthday Mobile Drive USB 3.0 (STHY1000800) (Xám)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ Cào ĐT 200.000 - khách làm thủ tục để nhận quà từ hãng Seagate (25/11-25/12) 1Tb Lacie Munich Mobile Drive Type C (STHG1000400) (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng thẻ 50.000đ hoặc 50.000 đ tùy theo đợt hàng về (KT 31/12 ) hoặc đến khi hết quà 1Tb Transcend M3S (TS1TSJ25M3S)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Trang   ....