Chuyên mục Ổ đĩa cứng gắn ngoài LACIE
: Tặng thẻ ĐT 150.000 (5/9-30/9) 2TB Lacie Portable STKS2000400 EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (SLCH) + Tặng thẻ ĐT 150.000 (5/9-30/9) 2Tb LACIE Rugged Mini USB 3.0 - LAC9000298
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (SLCH) + Tặng thẻ ĐT 150.000 (5/9-30/9) 4Tb LACIE Rugged Mini USB 3.0 - LAC9000633
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (SLCH) + Tặng thẻ ĐT 150.000 (5/9-30/9) 5Tb LACIE Rugged Mini USB 3.0 - STJJ5000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (SLCH) + Tặng thẻ ĐT 150.000 (5/9-30/9) 2Tb Lacie Birthday Mobile Drive USB 3.0 (STHY2000800) (Xám)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (SLCH) + Tặng thẻ ĐT 150.000 (5/9-30/9) 2Tb Lacie Munich Mobile Drive Type C (STHG2000400) (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (SLCH) + Tặng thẻ ĐT 150.000 (5/9-30/9) 4Tb Lacie Birthday Mobile Drive USB 3.0 (STHY4000800) (Xám)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (SLCH) + Tặng thẻ ĐT 150.000 (5/9-30/9) 4Tb Lacie Munich Mobile Drive Type C (STHG4000400) (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (SLCH) + Tặng thẻ ĐT 150.000 (5/9-30/9) 5Tb Lacie Munich Mobile Drive Type C (STHG5000400) (Bạc)
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (SLCH) + Tặng thẻ ĐT 150.000 (5/9-30/9) 2Tb LACIE Rugged Thunderbolt STFS2000800
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 50.000 (SLCH) + Tặng thẻ ĐT 150.000 (5/9-30/9) 4Tb LACIE Rugged Thunderbolt STFS4000800
Đặt mua Quan tâm So sánh
Tặng 400.000 Đ + Ly giữ nhiệt + Tặng thẻ ĐT 150.000 (KT 31/10) 4Tb LACIE Porsche P9227 - STFD4000400
Đặt mua Quan tâm So sánh
: Tặng thẻ ĐT 150.000 (5/9-30/9) 2TB Lacie Rugged STHR2000800 EXTERNAL
Đặt mua Quan tâm So sánh
Đặt mua Quan tâm So sánh